Posts Tagged ‘animal liberation

17
Apr
17

wyzwolenie zwierząt!

18
Jul
16

krokodyl i kurczaki

sklejac

03
Sep
14

until every cage is empty, szablon

untilUntil every cage is empty, jednowarstwowy, Szczecin. Inna praca w tym temacie.

28
Oct
11

until every cage is empty

Until every cage is empty, graffiti, Szczecin. Z ang. ‘dopóki wszystkie klatki nie będą puste’.

21
Sep
09

it’s time to fight speciesism!

102_its_time_to_fightIt’s time to fight speciesism!, 21 cm x 10,5 cm. Obrazek zainspirowany logiem zina “Fight Speciesism!” wydawanego przez kolektyw Antispeciesist Action. Tutaj do ściągnięcia numery od 1 do 8.

17
Jul
09

wolność dla zwierząt

83_wolnosc_dla_zwierzat

15
Jul
09

miasto krzyczy

82_wystawa2Miasto krzyczy, kolaboracja z projektem Szczecin 2050 Świadomi Ludzie. “Miasto krzyczy” to wystawa zdjęć w ramach Galerii Bezdomnej. Tym razem Galeria miała okazję zawisnąć w budynku dawnych Zakładów Odzieżowych “Dana”, przy al. Wyzwolenia 50, w ramach festiwalu Inspiracje. Wernisaż odbył się 21.03.2009 o godzinie 19.00. Prace wisiały do 26.03.2009.
82_wystawa1

04
Jun
09

animal liberation, human liberation

68_animal_liberation_human_liberationAnimal liberation, human liberation, 20,5 cm x 20,5 cm. W Polsce obowiązuje Ustawa o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 roku (ustawa z dnia 6 czerwca 2002 roku o zmianie ustawy o ochronie zwierząt), która reguluje postępowanie ze zwierzętami domowymi, gospodarskimi, wykorzystywanymi do celów rozrywkowych, używanymi do doświadczeń, utrzymywanymi w ogrodach zoologicznych, wolno żyjącymi (dzikimi) i obcymi rodzimej faunie. Prawa człowieka różnią się od innych powszechnych praw moralnych tym, iż nie ma dla nich uzasadnienia. Fakt, iż jest się człowiekiem, jest wystarczającym powodem dochodzenia roszczeń wynikających z tychże praw. Żadna czynność prawna, a nawet żadne przestępstwo nie może zniszczyć tych praw. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka (polskie tłumaczenie) uchwalona została przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w dniu 10 grudnia 1948 roku w Paryżu (lista państw ONZ).

29
May
09

animal liberation

66_animal_liberationAnimal Liberation, 33 cm x 24,5 cm. Obrazek wykonany na podstawie wzoru z koszulki ze sklepu Zazzle. Prawa zwierząt opierają się na twierdzeniu, że zwierzęta są istotami czującymi, zdolnymi docenić wartość swojego życia i z tego względu należą im się prawa, które chroniłyby ich autonomię. Idea praw zwierząt odrzuca teorię mówiącą o użytkowej roli zwierząt, istniejących, by służyć człowiekowi. Polski oraz międzynarodowy serwis związany z ruchem wyzwolenia zwierząt.

29
Apr
09

don’t kill me

54_dont_kill_meFragment książki Petera Singera “Wyzwolenie Zwierząt”, PIW, Warszawa 2004, str. 151-152: “Dzisiaj w USA tygodniowo ubija się 102 miliony brojlerów, nazywanych drobiem mięsnym, wyhodowanych w wysoce zautomatyzowanych, podobnych do fabryk zakładach drobiarskich, należących do wielkich korporacji kontrolujących produkcję. (…) Producent brojlerów bierze z wylęgarni ładunek 10 lub 50 tysięcy jednodniowych piskląt i umieszcza je w długim budynku bez okien – zwykle na podłodze, chociaż czasami, chcąc zmieścić jak najwięcej, wykorzystuje kondygnacje klatek. Aby ptaki szybciej rosły, zużywając jednocześnie mniej pożywienia, każdy czynnik środowiskowy brojlerni jest monitorowany. Karmę i wodę dozuje się automatycznie z zawieszonych u sufitu karmideł. Oświetlenie zmienia się zgodnie z zaleceniami naukowymi: przez pierwsze tygodnie, aby osiągnąć maksymalny przyrost masy kurcząt, stosuje się włączone całą dobę jaskrawe światło; potem przyciemnia się je oraz na przemian włącza i wyłącza co dwie godziny, gdyż sądzi się, że po drzemce brojlery będą miały większy apetyt; mniej więcej po szęściu tygodniach, gdy urosną na tyle, że w budynku zrobi się ciasno, światło cały czas będzie przyćmione. Ma to zredukować wywołaną stłoczeniem agresję. Ubój brojlerów przeprowadza się, gdy mają siedem tygodni (naturalny czas życia drobiu to około siedniu lat). Pod koniec krótkiego okresu hodowli ważą od czterech do pięciu funtów, nadal jednak na każdego z nich przypada tylko pół stopy kwadratowej powierzchni, czyli mniej niż standardowa kartka papieru maszynowego. (…) W takich warunkach i przy normalnym oświetleniu stres, będący wynikiem stłoczenia i niemożności wyładowania energii, wywołuje walki, w których ptaki wydziobują sobie pióra, a nawet zabijają się i zjadają. Zauważono, że przyćmione oświetlenie zmniejsza częstotliwość takich zachowań; dlatego ostatnie tygodnie kurczaki spędzają w niemal zupełnych ciemnościach.”
%d bloggers like this: