04
Jun
09

animal liberation, human liberation

68_animal_liberation_human_liberationAnimal liberation, human liberation, 20,5 cm x 20,5 cm. W Polsce obowiązuje Ustawa o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 roku (ustawa z dnia 6 czerwca 2002 roku o zmianie ustawy o ochronie zwierząt), która reguluje postępowanie ze zwierzętami domowymi, gospodarskimi, wykorzystywanymi do celów rozrywkowych, używanymi do doświadczeń, utrzymywanymi w ogrodach zoologicznych, wolno żyjącymi (dzikimi) i obcymi rodzimej faunie. Prawa człowieka różnią się od innych powszechnych praw moralnych tym, iż nie ma dla nich uzasadnienia. Fakt, iż jest się człowiekiem, jest wystarczającym powodem dochodzenia roszczeń wynikających z tychże praw. Żadna czynność prawna, a nawet żadne przestępstwo nie może zniszczyć tych praw. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka (polskie tłumaczenie) uchwalona została przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w dniu 10 grudnia 1948 roku w Paryżu (lista państw ONZ).

Advertisements

0 Responses to “animal liberation, human liberation”  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.