Posts Tagged ‘prawa człowieka

15
Oct
15

made in china

china1Made in China, wielowarstwowy, Szczecin. Praca w ramach akcji “Sprawiedlitość aspołeczna”.china2

17
Sep
12

killer cola, killercoke.org

Killer Cola, killercoke.org, 290 cm x 160 cm. 20 lipca 2001 roku kolumbijski związek zawodowy Sinaltrainal z pomocą United Steel Workers of America i International Labor Rights Fund na Florydzie, złożył skargę przeciwko Coca-Coli i jej partnerom w Kolumbii. Paramilitarne szwadrony śmierci, które popełniały mordy, dopuszczały się uprowadzeń i tortur na członkach związku zawodowego, czyniły to w imieniu przedsiębiorstwa. Ośmiu związkowców zostało zabitych, 65 następnym grożono śmiercią. Łącznie w latach dziewięćdziesiątych w Kolumbii zostało zamordowanych ponad 1800 członków związków zawodowych. Pod koniec roku 2004 niemiecki związek zawodowy Verdi z powodu zdarzeń w Kolumbii wezwał do bojkotu produktów Coca-Coli. W Panamie jesienią 2002 roku ośmiu członkom związku zawodowego z lokalnej firmy rozlewającej niezgodnie z umową została wymiówiona praca, ponieważ wstawili się za lepszymi warunkami pracy. 8 sierpnia 2001 roku Coca-Cola w USA została skazana na zapłatę 192,5 miliona dolarów z powodu rasowej dyskryminacji afro-amerykańskich pracowników i pracownic. (…) Według BBC Coca-Cola zanieczyściła w roku 2003 duże powierzchnie rolne w południowo-zachodnich Indiach bardzo trującymi, niekiedy wywołującymi raka chemikaliami, takimi jak ołów i kadm. Poza tym zarzucono koncernowi ekstremalne zużycie wody, którego skutkiem dla lokalnych rolników była katastrofalna susza. W protestach przeciwko koncernowi zostało aresztowanych ponad 300 ludzi. 52 obiekty należące do Coca-Coli oraz 38 do Pepsi-Coli pompują całkowicie bez kontroli ogromne ilości wody gruntowej z ziemi. Codziennie każde z tych urządzeń zużywa 1 – 1,5 miliona litrów wody, co daje w ciągu roku 40 miliardów litrów (źródło: “Czarna lista firm” Klaus Werner, Hans Weiss, str. 272-273, Wydawnictwo Hidari, 2009). Więcej o nadużyciach koncernu Coca-Cola tutaj.

21
Jul
10

24 000

24 000 ludzi umiera co dzień z powodu głodu, graffiti, skłot Elba, Warszawa. Około 24 000 ludzi umiera codziennie z powodu głodu lub powikłań z nim związanych. Szczegółowo o skali tragedii rozpisuje się Wikipedia tutaj. Zobacz także dokument o współczesnej biedzie na świecie “Wykończyć biedę“.

06
Oct
09

every human being is unique

107_every_human_beingEvery human being is unique, 30 cm x 16 cm. Za informację genetyczną odpowiedzialny jest kwas deoksyrybonukleinowy (DNA), a w przypadku niektórych wirusów RNA. Informacja dziedziczna zapisana za pomocą kodu genetycznego, dotycząca struktury białek oraz różnych rodzajów RNA, stanowi sumę informacji wszystkich genów organizmu. Jest powielana w procesie replikacji DNA. Każda cecha dziedziczna organizmu determinowana jest przez dwa zawiązki, jeden pochodzący od ojca, drugi od matki.

02
Aug
09

made by child’s hands

88_made_by_childs_handsMade by child’s hands, 28 cm x 19 cm, dwie warstwy. W latach 90. wybuchł skandal związany z ujawnieniem warunków pracy w fabrykach lokalnych podwykonawców pracujących na zlecenia firmy Nike. M.in. w fabrykach szyjących buty Nike w Indonezji łamano prawa pracownicze dotyczące warunków pracy, BHP i wynagrodzeń. Reputacji firmy zaszkodziło również to, że w niektórych fabrykach do produkcji jej sprzętu sportowego zatrudniano dzieci. W roku 1997, w wyniku bojkotu Nike przyjął kodeks postępowania, określający między innymi dolną granicę wieku osób, które mogą być zatrudniane przy wytwarzaniu jego produktów. Jednak warunki pracy nie poprawiły się. W 2005 r. Nike przyznał się do wyzysku pracowników w krajach Dalekiego Wschodu. Firma opublikowała 108 stronicowy raport, w którym stwierdziła m. in., że zmuszała pracowników, głównie kobiety do pracy w nadgodzinach, lekceważyła normy BHP i nie zapewniała nawet dostępu do wody pitnej. Pracownicy odmawiający pracy w nadgodzinach (do 60 godzin na tydzień) byli karani przez pracodawcę. Nike opublikował raport po tym, jak grupie pracowników, którzy wystąpili z powództwem wypłacił wysokie odszkodowanie w drodze ugody pozasądowej. Nike, której siedziba mieści się w stanie Oregon ma 124 fabryki w Chinach, 73 w Tajlandii, 35 w Korei Południowej i 34 w Wietnamie. Ogółem w różnych krajach świata ma ponad 700 zakładów produkcyjnych. Walką z niewolnictwem dzieci na południu Azji zajmuje się organizacja Bachpan Bachao Andolan. Więcej o wyzysku dzieci można przeczytać w artykule Współczesna produkcja oraz Małe ręce pełne roboty.

17
Jul
09

wolność dla zwierząt

83_wolnosc_dla_zwierzat

15
Jul
09

miasto krzyczy

82_wystawa2Miasto krzyczy, kolaboracja z projektem Szczecin 2050 Świadomi Ludzie. “Miasto krzyczy” to wystawa zdjęć w ramach Galerii Bezdomnej. Tym razem Galeria miała okazję zawisnąć w budynku dawnych Zakładów Odzieżowych “Dana”, przy al. Wyzwolenia 50, w ramach festiwalu Inspiracje. Wernisaż odbył się 21.03.2009 o godzinie 19.00. Prace wisiały do 26.03.2009.
82_wystawa1

04
Jun
09

animal liberation, human liberation

68_animal_liberation_human_liberationAnimal liberation, human liberation, 20,5 cm x 20,5 cm. W Polsce obowiązuje Ustawa o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 roku (ustawa z dnia 6 czerwca 2002 roku o zmianie ustawy o ochronie zwierząt), która reguluje postępowanie ze zwierzętami domowymi, gospodarskimi, wykorzystywanymi do celów rozrywkowych, używanymi do doświadczeń, utrzymywanymi w ogrodach zoologicznych, wolno żyjącymi (dzikimi) i obcymi rodzimej faunie. Prawa człowieka różnią się od innych powszechnych praw moralnych tym, iż nie ma dla nich uzasadnienia. Fakt, iż jest się człowiekiem, jest wystarczającym powodem dochodzenia roszczeń wynikających z tychże praw. Żadna czynność prawna, a nawet żadne przestępstwo nie może zniszczyć tych praw. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka (polskie tłumaczenie) uchwalona została przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w dniu 10 grudnia 1948 roku w Paryżu (lista państw ONZ).
%d bloggers like this: