18
Nov
12

the earth isn’t dying…

The Earth isn’t dying…, 57 cm x 115 cm, 3 warstwy. The earth isn’t dying, it’s being killed. And those who are killing it have names and addresses (z ang. ‘Ziemia nie umiera, Ziemia jest zabijana. A jej zabójcy mają nazwiska i adresy”.’). Są to słowa wypowiedziane przez Theodore’a Kaczynskiego, amerykańskiego matematyka i terrorysty, znanego jako Unabomber. Kaczynski wysyłał listy-bomby do różnych ludzi przyjmując filozofię zbliżoną do anarchoprymitywizmu. Zamierzał walczyć w ten sposób ze złem wynikającym, w jego mniemaniu, z postępu technicznego. 19 września 1995 r. gazety The New York Times i The Washington Post opublikowały “Manifest” Kaczynskiego, zawierający 35 tysięcy słów, dotyczący zagrożeń wynikających z rozwoju technologicznego.


1 Response to “the earth isn’t dying…”


  1. November 18, 2012 at 16:45

    i think this planet needs a restart… a new beginning but without the human kind cos’ we are just a virus for this amazing and beautiful planet…


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


%d bloggers like this: