25
Jul
14

iluzja 2

iluzja2Iluzja 2, mural, Szczecin. Praca znajduje się również w serwisie Ekosystem.

23
Jul
14

iluzja

iluzja1Iluzja, mural, Szczecin. Na podstawie iluzji japońskiego artysty Hajime Ouchi. Praca znajduje się również w serwisie Ekosystem.

21
Jul
14

akordeon

akordeonAkordeon, 100 cm x 210 cm, dwuwarstwowy, Szczecin.

17
Jul
14

vlepy, temat: czaszka ludzka

vlepa_cz1vlepa_cz2vlepa_cz3Vlepy, temat: czaszka ludzka, Szczecin, Berlin. Eng. ‘stickers, subject: a human skull’.

15
Jul
14

5 żywiołów

calosc5 żywiołów, mural, Szczecin. Żywioły, elementy, pierwiastki to redukcjonistyczna koncepcja filozoficzna, według której świat materialny (wszechświat) składa się z kilku podstawowych pierwiastków. Różne proporcje w jakich występują one w różnych obiektach i substancjach ma odpowiadać za złożoność świata materialnego, a sposoby, w jaki reagują one ze sobą, mają wyjaśniać przemiany w tym świecie. Teorie elementów były popularne w wielu starożytnych kulturach. W helleńskiej wyróżniano pięć żywiołów: powietrze, wodę, ogień, ziemię oraz eter. Kojarzone były z wielościanami foremnymi zwanymi też bryłami platońskimi. Platon ich twórca pisał, że każdy żywioł można utożsamić z jedną z doskonałych brył (ogień – czworościan, ziemia – sześcian, powietrze – ośmiościan, woda – dwudziestościan). Po odkryciu dwunastościanu foremnego włączył go do swojego systemu jako symbol całego wszechświata.1eterb2wodab3ogien4ziemiab5eterb
O projekcie napisali w Kurierze Szczecińskim dnia 21 lipca 2014 (nr 139) na stronie 5.
kurrier

13
Jul
14

publikacja w podręczniku

podrecznikPublikacja w podręczniku. Praca Dlaczego zjedliście moich rodziców? znalazła się w nowowydanym podręczniku do języka polskiego “Nowe Lustra Świata”, który obejmuje zakresem uczniów liceum i technikum. Graffiti znajduje się na stronie 256 w rozdziale o tytule “Sztuki plastyczne XXI w.”.podrecznik256

11
Jul
14

podczas szablon dżemu…

szj1szj2Podczas szablon dżemu…, dedykacje, Warszawa. Podczas trwania Szablon Dżemu 9 w Warszawie pan Wiesław poprosił o podpisanie 2 wydruków naszych prac. Dziękujemy za wsparcie i pozdrawiamy!
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 82 other followers